Vážená paní doktorko, pane doktore, rádi bychom vás informovali, že v souvislosti se sjednocením metodiky mezi jednotlivými laboratořemi a  přechodem z metody s bromkresolovým purpurem (BCP) na metodu využívající bromkresolovou zeleň (BCG) při stanovení albuminu v séru bude pracoviště na tř. T.Bati 3910, Zlín od 8.4.2019 vydávat hodnoty albuminu v průměru o 3 g/l vyšší oproti dosud vydávaným hodnotám.

Metoda využívající BCG je preferována před stanovením BCP, protože reakce s BCP je méně citlivá, pro BCP není dostatek komerčních kontrolních materiálů a výsledky metody s BCP jsou falešně nižší, má-li pacient ledvinovou nedostatečnost nebo obstrukční žloutenku. Referenční rozmezí pro albumin zůstává i po tomto zásahu nezměněné.

RNDr. Václav Malínek
Biochemická a hematologická laboratoř
Vaše laboratoře s.r.o., Zlín

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření ...

Naše možnosti

Vaše laboratoře s.r.o. se zabývají vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Vaše laboratoře s.r.o.
U Lomu 638, 760 01  Zlín

Pracoviště:
třída Tomáše Bati 3910
760 01 Zlín
+420 577 007 346

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je součástí skupin laboratoří

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)