Zásadní poučení před odběrem dává lékař (žadatel o vyšetření).

Pokyny pro pacienta – příprava na odběr krve

  • Spolehlivost výsledků laboratorních analýz závisí také na přípravě pacienta před odběrem.
  • Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční směně.
  • Nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění jak 8 hodin je nedostatečné.
  • Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje.
  • Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka).
  • Je doporučeno, aby byl pacient před odběrem v relativním klidu, vyjma testů, u kterých je fyzická zátěž doporučená.
  • Některá laboratorní vyšetření vyžadují speciální přípravu, dodržování diety, omezení některých potravin. Pro tyto účely jsou vypracovány zvláštní pokyny, kterými je třeba se řídit.

To nejlepší
z laboratorní medicíny

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje moderní diagnostické laboratoře a poskytuje špičkové laboratorní služby. Je vybaveno nejmodernější technikou a v současnosti zajišťuje urgentní, rutinní i speciální laboratorní vyšetření ...

Naše možnosti

Vaše laboratoře s.r.o. se zabývají vyšetřením biologického materiálu humánního popř. animálního původu pro privátní praktické lékaře a ambulantní specialisty


Naše služby

Odběry biologického materiálu, laboratorní vyšetření, svoz materiálu, konzultační služby ...

více informací

Vaše laboratoře s.r.o.
U Lomu 638, 760 01  Zlín

Pracoviště:
třída Tomáše Bati 3910
760 01 Zlín
+420 577 007 346

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. je součástí skupin laboratoří

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)